Afstuderen René Nelis
Zaterdag 6 juni
's avonds, de Vroone in Kapelle
Fanfare