Sjouke-Gerrit Brinksma Voorzitter
Lambert Prevoo 1e Penningmeester
Hanneke Wijkhuijs 1e Secretaris
Bram van Wichen Vice-voorzitter,
2e penningmeester, gebouwbeheer
Geppie Sturm 2e Secretaris, Jeugdzaken
Mariska Bosselaar Opleiding, Jeugdcoördinatie